Gjennomføring

Det er viktig at alle instruktører møter forbedret til oppstart og at man har en plan for hva man vil gjennomføre for hver gang.

Oppmøte og før oppstart

En instruktør pr pr gruppe må være på plass senest 17:50 med vester. Oppmøteplan vil kunne endres fra gang til gang. Ved eventuel sykdom må dette meldes fra om så tidlig som mulig.

Sjekk den oppdaterte listen her før hver skiskoledag.

http://skiskolen.net/gruppene_mtel.asp

Skikort

Alle barn på over 7 år får skikort første gang. På denne listen er det markert hvilke barn som skal ha skikort.

Det er foreldre sitt ansvar å notere seg ID-Nummeret på hvert enkelt kort. Hvis man mister kort kan man få utlevert nytt kort i skiutleien ved å oppgi ID-Nummer. Hvis man ikke har ID-nummer må man betale full pris. Tips derfor barn og foreldre om at det er meget smart å ta bilde av skikortet.

Ønske velkommen og oppvarming

Det viktgiste av alt for å god læring er at barna føler tryghet i gruppen.

Husk at alle barn må bli sett og dere må hilse på hvert enklet barn. Sett deg ned på huk for å hilse på de minste barna.

- Oppvarmingsleker

Hvis ikke alle barna har kommet til 18:10 så legges første turen slik at man kommer tilbake til oppmøteplassen.

Gjennomgang av regler med barna

- Alltid stoppe på toppen på anvist sted. Alle turer!

- Aldri kjøre uten at lærer har sagt at det er greit

- Hvis du faller av heisen på veien opp så skal du vente der du faller av til instruktør kommer

Ved uhell i bakken

1. Sett skiene i kryss ovenfor skadestedet for å unngå påkjørsler, gå ut til kanten av løypen hvis mulig.
2. Ved øyeblikkelig hjelp henvend deg i nærmeste heis hus eller ring telefon (+47) 405 56 239 eller (+ 47) 56588862 evt. medisinsk nødhjelp 113.
3. Gi informasjon om skadetype, er pasienten bevisst eller bevisstløs, gi også opplysninger om hvilken løype og hvor i løypen skaden har skjedd.
4. Informer leder for hjelpemannskapene som vil kunne kontakte foreldre, telefonnummer er på denne listen: http://skiskolen.net/gruppene_mtel.asp

Klikk på bildet for større format
Klikk på bildet for større format