Hjelpemannskap

Skiskolen er et stort apparat med mange behov. For å drifte dette på best mulig måte behøver vi hjelp.

Dette er en kartlegging av hvem som har lyst til å hjelpe. En binder seg ikke opp til å være med hver gang. Vi kommer tilbake til dere ved behov.

Fyll inn skjemaet og send inn. 

Hjelpestasjon

Foreldregruppe til hjelp i nedre del av skiområdet: Ved behov få kontakt med foreldre eller instruktører, hjelpe barn med toalettbesøk og evt. uforutsette situasjoner.

Løype/Utstyr

Hjelpe til med alt av utstyr. Montering og demontering av hopp, porter og freestyle park.

Instruktørassistering

Hjelpe til om det er behov for assistanse i de ulike gruppene

Administrasjon

Hjelp med forefallende administrasjonsarbeid