Ulriken skiskole 2018

Oppstart onsdag 7. februar kl 18:00.

Barna er delt inn i grupper etter barnas alder, og ferdigheter.
Skiskolen går over seks onsdager. 7. 14. og 21. februar og 7. 14. og 21. mars.

Pga utsettelse blir siste US kveld onsdag 4 april

 

Oppstart kl 18:00. Vær ute i god tid. Avslutning kl 20:00

Det forventes mye folk til kveldskjøring onsdag 7 februar. Vær derfor ute i god tid.

Avlysning på grunn av dårlig vær kan oppstå. Dette vil dere få mail om. Dere bør selv følge med på Eikedalen.no.

Det vil ikke gis refusjon om skianlegget er stengt eller om skiskolen må kortes ned pga vær begrensninger.

Viktig informasjon:

 • Heiskort deles ut første gang. Kortene er programert til å virke de dagene skiskolen gjennomføres.
 • Glemte heiskort er foreldres ansvar å erstatte. US har ikke anledning til å bistå med å skaffe nytt kort for kvelden.
 • Eikedalen kan ikke dele ut kort når disse er mistet eller glemt
 • Alle kort har en kode som dere må notere ned/ta bilde av, da det ved tap kan hentes ut nytt kort ved å oppgi denne koden. Nytt kort vil koste kr 60,-
 • Hjelm er påbudt. Navn på hjelm er greit å ha, bruk sportstape og vannfast tusj.
 • Skibriller bør alle ha. Sjekk at disse henger godt fast på hjelmen.
 • Påse at ditt barn har egnet utstyr. Heller for korte ski enn for lange. . 
 • Påse at bindinger er riktig innstilt.
 • Barn i barneområdet skal ikke ha staver.
 • Ryggskinne anbefaler vi til elever i øvet og viderekommende grupper.
 • Alle elever kjører med vester som leveres ut ved oppstart og returenes ved avslutning
 • Undervisning starter kl: 18:00. Møt opp i god tid. 
 • Det vil stå skilt hvor gruppene skal møtes iht. kart under gruppeinndeling.
 • Kan du ikke komme  det gis beskjed til barnas instruktør. Mobilnummer til instruktører finner dere også på gruppeinndeling.
 • Barna avleveres kl: 20:00 ved oppstartsted.
 • Toalettbesøk er viktig for alle før oppstart, spesielt for de minste barna.
 • Skibriller, hjelm og ustabilt vær kan gjøre at det er vanskelig for barna å oppfatte hva instruktør formidler. Det er derfor viktig med disiplin, konsentrasjon og orden for at alle barna skal få fult utbytte av skiskolen. Det er fint om foreldre kan snakke litt med barna om dette i forkant, vektlegg gjerna at dette er "skole" og ikke frikjøring!!!
 • Noen elever vil det være nødvendig å flytte mellom grupper. Dette vil dere få bekjed om fra instruktører. 
 • All kommunikasjon mellom foreldre og US skjer via instruktører.
 • Instruktører skal ha opprettet facebookgrupper for kommunikasjon med foreldre. 

Gruppeindeling og oppmøteoversikt

Finn ditt barn i listen, noter deg oppmøtested og telefonummer til instruktør.